Aplikacja do przeglądania portfela funduszy inwestycyjnych.